Strona www.adaptive-vision.com używa plików cookie do obsługi użytkowników oraz do celów statystycznych.
Zgodnie z nowymi przepisami mamy obowiązek Państwa o tym poinformować.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej polityce prywatności.

Zamknij tę informację
POL ENG GER 中文(繁體) 中文(简体)

Obsługiwany sprzęt


Pozyskiwanie obrazu

Zebra Aurora Vision Studio obsługuje kamery następujących producentów:

Producent Testowane modele Uwagi

Wszystkie kamery wspierające standard
GigE Vision

Allied Vision Technologies

Automation Technology

 • C4-2040
 • IRS-640
 • IRS-336

Basler

Baumer

Common Vision Blox

 • GigE Vision Server v 2012 SP2

Daheng Imaging / GeT Cameras

Dalsa

 • Genie HM1400
 • Genie HM640

DIAS Infrared GmbH

FLIR (PointGrey)

Gardasoft

HIK Vision

IDS

Imaging Source

JAI

Kappa

 • Zelos-02150c

Lucid Vision Labs

MATRIX VISION

Mech Mind

Opto Engineering

PhotonFocus

Omron Sentech

Sony

SVS-VISTEK GmbH

TOSHIBA TELI

Vieworks

Wenglor

Zebra

 • Dla kamer Dalsa: W oryginalnym pliku XML do konfiguracji Genicam jest błąd składniowy, który powoduje komunikat "Unable to load IntConverter node "FFOffset_expr". W celu poprawnego działania, proszę użyć tej wersji.
 • Z kamerami Imaging Source mogą wystąpić problemy przy akwizycji obrazu poprzez GigE. Jest to przypadek znany i opisany w naszej dokumentacji.
 • Z kamerami Flir mogą wystąpić problemy przy akwizycji obrazu poprzez GigE (zaobserwowano dla modelu A315). Jest to przypadek znany i opisany w GigE Vision Known Issues - sekcja Flir Cameras.
 • *Z kamerami Mech Mind LNX8080 mogą wystąpić problemy w postaci uszkodzonych pakietów. W takim wypadku należy zwiększyć wartość parametru GigE "Missing Packets Request Timeout" na 300 ms lub wyłączyć parametr "Enable Block Trailer Retransmission".

Wszystkie kamery wspierające standard
GenICam

Allied Vision

Basler


Baumer

Daheng Imaging / GeT Cameras

Heliotis

LMI Gocator

MATRIX VISION

NET

Opto Engineering

Sentech

SICK

 • Ranger
 • Trispector

TOSHIBA TELI


XIMEA


Zivid


Allied Vision Technologies
Wszystkie kamery obsługiwane są za pomocą Vimba SDK oraz GenICam.
Więcej informacji w dokumentacji filtru Vimba_GrabImage.

Automation Technology
Wszystkie kamery obsługiwane są za pomocą AT Solution Package SDK i filtrów cxCam.
Dodatkowe informacje w dokumentacji filtrów cxCam.

AXIS Communications
Wsparcie kamery AXIS Camera bazuje na strumieniowaniu MJPEG streaming.
Więcej informacji w dokumentacji filtru AXIS_GrabImage.

Basler
Wszystkie kamery obsługiwane za pomocą Pylon SDK.
Więcej informacji w dokumentacji filtru Pylon_GrabImage.

Dahua
Wszystkie Wszystkie kamery wspierane są przez filtry Dahua.
Więcej informacji w dokumentacji filtru Dahua.

Ensenso
Wszystkie Wszystkie kamery wspierane są przez filtry Ensenso.
Więcej informacji w dokumentacji filtru Ensenso.

FLIR (PointGrey)
Wszystkie Kamery obsługiwane za pomocą: Spinnaker SDK, Fly Capture SDK oraz filtrów GigE Vision.
Więcej informacji w dokumentacji filtrów Spinnaker_GrabImage, FlyCapture_GrabImage, Getting Started with Adaptive Vision

Hikvision
 • MV-CA013-20GM/GC
 • MV-CA013-20UM/UC
Wszystkie kamery powierzchniowe są obsługiwane za pomocą Hikvision SDK.
Więcej informacji w dokumentacji filtru Hikvision_GrabImage,

IDS
Wszystkie kamery wspierane są przez filtr użytkownika instalowany razem z Zebra Aurora Vision Studio Professional.
Więcej informacji znajduje się w sekcji Example: Image Acquisition from IDS Cameras w artykule Creating User Filters.

IFM
Wszystkie kamery wspierane są poprzez PMDSDK2.
Więcej informacji w dokumentacji filtru IFM_GrabImage.

Kinect
 • Kinect
Wszystkie urządzenia wspierane poprzez Kinect SDK 1.8, OpenNI 2.2 oraz NITE 2.2.
Więcej informacji w dokumentacji filtru OpenNI_GrabImage.

LMI Technologies
Wszystkie urządzenia Gocator są obsługiwane poprzez filtry GoSDK oraz GoPxLSDK. Dodatkowe informacje znajdują się w dokumentacji Gocator_GrabSurface oraz GoPxL_GrabImages.

MATRIX VISION
Wszystkie kamery obsługiwane za pomocą mvGenTL Acquire SDK.
Więcej informacji w dokumentacji filtru mvGenTLAcquire_GrabImage.

Microview
Tylko kamery, które wymagają instalacji MVGESDK. Kamery wspierane są przez filtry Microview.
Więcej informacji w dokumentacji filtru Microview filters.

NET
Wszystkie kamery obsługiwane za pomocą filtrów GenICam_GrabImage.
Kamery iCube wspierane są za pomocą iCube SDK oraz filtru WebCamera_GrabImage.
Kamery GigEPRO wspierane są za pomocą SynView SDK oraz GigE Vision SDK.
Więcej informacji w dokumentacji filtrów SynView_GrabImage, ICube_GrabImage.

Photoneo
Wszystkie Wszystkie urządzenia są wspierane przez filtry Photoneo.

SmartRay
Wszystkie z serii ECCO Wszystkie urządzenia z serii ECCO są obsługiwane przez filtry SmartRay.

The Imaging Source
Wszystkie Wszystkie kamery obsługiwane są za pomocą the Imaging Source SDK.
Więcej informacji w dokumentacji filtru ICImagingControl_GrabImage,

Thorlabs
Wszystkie kamery naukowe Thorlabs obsługiwane za pomocą Thorlabs SDK.
Więcej informacji w dokumentacji filtru Thorlabs_GrabImage,

XIMEA
Wszystkie Wszystkie kamery obsługiwane za pomocą xiAPI SDK.
Więcej informacji w dokumentacji filtru XiApi_GrabImage.

Kamery inteligentne

Programy opracowane w Zebra Aurora Vision Studio mogą być osadzane w kamerach inteligentnych produkowanych przez firmy:

Producent Testowane modele Uwagi

Adlink

NET

Roseek

Frame grabbery

Zebra Aurora Vision Studio obsługuje frame grabbery następujących producentów:

Producent Testowane modele Uwagi

Active Silicon
Wszystkie urządzenia wspierające standard GenICam.

BitFlow
Wszystkie urządzenia obsługiwane za pomocą BitFlow SDK.
Więcej informacji w dokumentacji filtru BitFlow_GrabImage.

Euresys
Wszystkie urządzenia z serii Grablink, Picolo oraz Domino.
Więcej informacji w dokumentacji filtru MultiCam_GrabImage.

Silicon Software
Wszystkie urządzenia z serii VCL. Komunikacja z innymi modelami nie jest przetestowana i zapewniona, aczkolwiek możliwa.

Zebra
Dotyczy wyłącznie tego modelu. Komunikacja z innymi modelami nie została przetestowana i nie jest gwarantowana.

Data Acquisition (DAQ) & Control

Zebra Aurora Vision Studio obsługuje urządzenia Data Acquisition (DAQ) & Control następujących producentów:

Producent Testowane modele Uwagi

Anybus

Advantech
 • Wszystkie urządzenia PCI obsługiwane za pomocą DAQNavi SDK.
 • Wszystkie urządzenia Adam Modbus TCP obsługiwane są za pomocą filtrów Adam_TCP.

National Instruments
Wszystkie urządzenia obsługiwane za pomocą NI-DAQmx SDK.

Hilscher
Szczegółowe instrukcje dotyczące pracy z urządzeniami Hilschera znajdują się w artykule Working with Hilscher Devices.

Zebra
Tylko seria Indio. Komunikacja z innymi modelami nie została przetestowana i nie jest gwarantowana.

Komputery przemysłowe

Zebra Aurora Vision Studio obsługuje komputery przemysłowe dedykowane do zastosowań w systemach wizyjnych następujących producentów:

Producent Testowane modele Uwagi

Advantech
Szczegółowe informacje, w tym wymagana wersja sterowników oraz SDK producenta opisane są w dziale Advantech UNO Filters.

HIKROBOT Vision Box
Lista filtrów HIKROBOT oraz szczególowe informacje na ich temat znajdują się TUTAJ

IMAGO Technologies
Niektóre modele AGE-X5 obsługują Trigger-over-Ethernet.
Wymagany pakiet SDK w wersji 1.6.8.0 jest dostępny na portalu pobierania firmy IMAGO.

Neousys
Jedynymi wspieranymi obecnie funkcjami są wejścia i wyjścia cyfrowe oraz układ watchdog.
Choć przetestowana została jedynie seria POC-200, wszystkie urządzenia Neousys powinny współpracować poprawnie.

NODKA
Aby uzyskać więcej informacji zobacz listę filtrów NODKA

Zebra
Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji filtrów Zebra 4Sight.