Strona www.adaptive-vision.com używa plików cookie do obsługi użytkowników oraz do celów statystycznych.
Zgodnie z nowymi przepisami mamy obowiązek Państwa o tym poinformować.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej polityce prywatności.

Zamknij tę informację
POL ENG GER 中文(繁體) 中文(简体)

Biblioteka C++ oraz .NET dla systemów wizyjnych

Wprowadzenie

Adaptive Vision Library to biblioteka wizyjna dla programistów C++ oraz .NET. Dostarcza kompleksowego zakresu funkcji do tworzenia aplikacji analizy obrazów w zastosowaniach przemysłowych – począwszy od opartych na standardach interfejsów pobierania obrazu, poprzez niskopoziomowe metody analizy obrazu, do gotowych narzędzi, takich jak dopasowanie wzorca, narzędzia pomiarowe czy czytniki kodów paskowych. Produkt charakteryzuje się bardzo dużą wydajnością, nowoczesną architekturą oraz prostą strukturą, która ułatwia integrację z pozostałym kodem.

Funkcje dostępne w Adaptive Vision Library bezpośrednio odpowiadają filtrom Adaptive Vision Studio. Dzięki temu możliwe jest szybkie prototypowanie aplikacji w wygodnym środowisku graficznym, po czym tłumaczenie jej na C++ lub .NET, czy też automatyczne wygenerowanie kodu C++.

Adaptive Vision Library zapewnia dostęp do najwyższej klasy, dobrze zoptymalizowanego i sprawdzonego w wielu wdrożeniach kodu, który jest niezbędny w projektach wizyjnej inspekcji jakości!

Możliwości

Cechy

Wydajność

W Adaptive Vision Library staranna implementacja algorytmów idzie w parze z szeroko zakrojonymi optymalizacjami sprzętowymi; w rezultacie wydajność biblioteki plasuje ją wśród najszybszych na świecie. Nasze implementacje wykorzystują instrukcje SSE i przetwarzanie równoległe na procesorach wielordzeniowych.

Nowoczesna architektura

Wszystkie typy danych zapewniają automatyczne zarządzanie pamięcią. Błędy zgłaszane są za pomocą wyjątków, a typy opcjonalne używane są do poprawnej typologicznie obsługi wartości specjalnych. Wszystkie funkcje są bezpieczne wątkowo oraz używają równoległości danych wewnętrznie, gdy to możliwe.

Prostota i spójność

Adaptive Vision Library to prosty zbiór typów oraz funkcji, udostępniony jako pojedynczy plik DLL z odpowiednimi plikami nagłówkowymi. Wysoka czytelność funkcji zapewniona jest przez spójne nazewnictwo według schematu "czasownik + rzeczownik" (SmoothImage, RotateVector). Wyniki zwracane są przy pomocy wyjściowych parametrów funkcji, dzięki czemu wyliczanie wielu wyników jest zawsze możliwe.

Przykład kodu

Poniższy kod jest przykładem prostego, lecz kompletnego programu pobierającego obrazy z kamery GigE Vision, progującego obrazy oraz zapisującego pliki wynikowe na dysku, w całości przygotowanego w Adaptive Vision Library (C++):

#include <iostream>
#include "Genicam.h"
#include "AVL.h"

using namespace atl;
using namespace avl;

int main( void )
{
  try
  {
   // Find devices
   Array< GigEVision_DeviceDescriptor > deviceList;
   GigEVision_FindDevices(800, 1, deviceList);
   
   if (deviceList.Empty())
     return -1;

   // Connect to the first found
   String addr = deviceList[0].IpAddress;
   GigEHandle hDev = GigEVision_OpenDevice(addr);
   GigEVision_StartAcquisition(hDev, "Mono8");

   // Main loop
   Image image1, image2;
   for (int i = 0; i < 100; ++i)
   {
     // Grab image
     GigEVision_ReceiveImage(hDev, image1);

     // Process image
     ThresholdImage(image1, NIL, 128.0f, NIL, 0.0f, image2);

     // Save to file
     char fileName[16];
     sprintf(fileName, "%05d.png", i);
     SaveImage(image2, ImageFileFormat::PNG, fileName, false);
   }
   
   // Finalize acquisition
   avl::GigEVision_StopAcquisition(hDev);
   avl::GigEVision_CloseHandle(hDev);
   
   return 0;
  }
  catch( atl::Error& error )
  {
   std::cout << error.Kind() << ": " << error.Message() << std::endl;
   return -2;
  }
}

Dowiedz się więcej

Więcej programów z demonstrujących użycie Adaptive Vision Library znajdziesz w Przykładach Kodu.

Szczegółowe informacje techniczne dostępne są w Dokumentacji AVL oraz w katalogu funkcji.