Strona www.adaptive-vision.com używa plików cookie do obsługi użytkowników oraz do celów statystycznych.
Zgodnie z nowymi przepisami mamy obowiązek Państwa o tym poinformować.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej polityce prywatności.

Zamknij tę informację
POL ENG GER 中文(繁體) 中文(简体)

Oprogramowanie dla inżynierów systemów wizyjnych


Wprowadzenie

Zebra Aurora™ Vision Studio 5.3 to środowisko pracy inżynierów wizyjnych oparte na diagramach przepływu. Nie wymaga od użytkownika umiejętności programistycznych, ale jednocześnie możliwości ma tak duże, że stosowane jest z powodzeniem w niektórych z najbardziej wymagających systemów wizyjnych na świecie.

Dzięki elastycznej architekturze użytkownicy mogą łatwo dostosować ten produkt do swojego sposobu pracy i do specyficznych wymagań konkretnego projektu.

Broszura Wypróbuj za darmo!

Dlaczego Zebra Aurora™ Vision Studio?

  • Ponieważ rozwijasz systemy wizyjne dużo szybciej niż programując tekstowo.
  • Ponieważ ten produkt ma największe możliwości na rynku.
  • Ponieważ otrzymujesz wszystko, czego potrzebujesz do przemysłowej analizy obrazów – wraz z najwyższą wydajnością i elastycznością.
  • Ponieważ świat się zmienia i nowe wyzwania wymagają nowego podejścia.

Możliwości

Środowisko graficzne

Używając Zebra Aurora™ Vision Studio, tworzysz kompletne aplikacje wizyjne bez kodowania. Po prostu wybierz filtry z Toolboxa i połącz je w edytorze. Następnie przeciągnij wyjścia filtrów na podglądy i uruchom program. W ten sam sposób możesz również stworzyć HMI. Zobacz, to proste:

Professional   SMART   HMI Designer

Cechy: Intuitive

Programowanie wizualne

Programowanie odbywa się na zasadzie wybierania filtrów i łączenia ich ze sobą w odpowiedni sposób. Zero kodowania. Całą swoją uwagę możesz skupić na problemie wizyjnym. Ilustruje to m.in. film demonstracyjny Pierwszy program (komentarze w języku angielskim).

Widzisz wszystko

Zestawy konfigurowalnych podglądów danych zapewniają pełną wizualizację wyników inspekcji, a kiedy użytkownik zmieni wartość jakiegoś parametru w programie, podglądy te aktualizują się natychmiastowo.

Projektowanie HMI + Zdarzenia

Zintegrowane narzędzie do projektowania graficznych interfejsów użytkownika pozwala tworzyć kompletne systemy wizyjne przy użyciu tylko jednego pakietu oprogramowania.

Cechy: Powerful

1000 skutecznych filtrów

Aplikacja zawiera ponad 1000 gotowych do użycia operacji z zakresu widzenia maszynowego przetestowanych i ulepszonych w setkach wdrożeń. Nasze filtry oferują zaawansowane możliwości takie jak odsiewanie wartości odstających, podpikselową precyzję czy regiony o dowolnym kształcie.

Optymalizacje sprzętowe

Filtry biblioteczne są agresywnie zoptymalizowane z wykorzystaniem instrukcji SSE/AXN/NEON i procesorów wielordzeniowych, co przekłada się na wydajność, która stawia je w światowej czołówce.

Pętle, warunki, i więcej

Nie trzeba kodować, a mimo to można dowolnie tworzyć skalowalne przepływy programowe. Pętle, warunki i podprogramy (makrofiltry) tworzy się bezpośrednio w modelu wizualnym za pomocą warunki i podprogramy bezpośrednio w przepływu danych. Wersja 5.0 dodaje programowanie równoległe.

Cechy: Adaptable

GigE Vision i GenTL

Zebra Aurora™ Vision Studio jest zatwierdzonym produktem zgodnym ze standardem GigE Vision, wspierającym interfejs GenTL, a także wiele API poszczególnych producentów sprzętu. Dzięki temu może być używane z większością kamer dostępnych na rynku, wliczając w to modele firm Allied Vision, Basler, Baumer, Dalsa, FLIR, Matrix Vision, Photon Focus oraz XIMEA.

Filtry użytkownika

Możesz wykorzystywać filtry użytkownika celem integracji Twojego własneog kodu C/C++ z korzyśćmi oferowanymi przez graficzne środowisko programowani. Budowa pierwszego filtru użytkownika zajmuje 30 sekund, a 5 sekund trwa jego aktualizacja po rekompilacji. Ten film obrazuje, na jak prostej zasadzie to działa (komentarze w języku angielskim).

Generatory C++ i .NET

Programy utworzone w Studio mogą być wyeksportowane do kodu C++ lub do bibliotek .NET, dzięki czemu bardzo łatwe jest integrowanie ich z aplikacjami pisanymi w językach C++, C# oraz VB.

Porównanie edycji

Professional
pełna funkcjonalność
Smart
uproszczona inspekcja
Lite
zastosowania niekomercyjne
OpenCV
for students & enthusiasts
Library of tools

Adaptive Vision Library

(proprietary)

Adaptive Vision Library

(proprietary)

Adaptive Vision Library

(proprietary)

OpenCV

(free)
Okres wsparcia 1 rok 6 miesięcy Brak Brak
Edytor programu typu Data-flow Tak Nie Tak Tak
Uproszczony edytor programu Opcja Tak Opcja Opcja
Makrofiltry (subprograms) Tak Without tasks Tak Tak
Filtry użytkownika (C++) Tak Nie Nie Nie
Przemysłowe techniki pozyskiwania obrazów Tak One camera Ze znakiem wodnym Tak
Wyj/wej cyfrowe Tak Tak Nie Nie
Projektowanie HMI Tak Tak Tak Tak
Niezależne licencjonowanie środowiska uruchomieniowego Tak Nie Nie Nie
Ciągłe wykonanie programu Tak Tak 60 minut Tak
Optymalizacje bazujące na SIMD Tak Tak Tak Tak
Optymalizacje dla procesorów wielordzeniowych Tak Tak Tak Tak
Generator kodu C++ Opcja Nie Nie Nie
Eksport do technologii .NET Tak Nie Nie Nie
Równoległa makra Task Opcja Nie Nie Nie
Eksport zaszyfrowanych plików wykonywalnych Tak Nie Nie Nie

Co nowego w wersji 5.0?

Wersja 5.0 oprogramowania Zebra Aurora™ Vision Studio, wypuszczona na przełomie sierpnia i września 2020, cechuje się szeregiem znacznych zmian oraz nowych, ekscytujących funkcjonalności. Nowości te można by podzielić na dwie podstawowe kategorie: pierwszą, skupiającą się na tzw. ułatwionym developmencie, w ramach której dodaliśmy nowe narzędzia i funkcje przeznaczone dla mniej skomplikowanych aplikacji i skierowane zwłaszcza do użytkowników końcowych oraz drugą, zawierającą zaawansowane funkcje dla biegłych użytkowników tworzących duże, intearktywne i wielokamerowe systemy wizyjne. Poniżej przedstawiamy po krótce kilka najważniejszych nowych funkcjonalności:

Zaawansowane formuły

Formuły są obecne w naszym oprogramowaniu od lat, ale dopiero w wersji 5.0 mogą zastąpić zdecydowaną większość filtrów pomocniczych. Jest to możliwe dzięki wielu nowym funkcjom dla tablic, geometrii jak również nowatorskiemu mechanizmowi tablicowego wykonywania wyrażeń (w niektórych językach programowania określanego mianem broadcastingu).

Sekcje programu

Zamiast definiowania struktury swojego programu za pomocą makrofiltrów, w wersji 5.0 daliśmy Ci do dyspozycji cztery standardowe sekcje znajdujące się w jednym widoku eksploratora programu: INITIALIZE, ACQUIRE, PROCESS i FINALIZE. Odpowiadają one za poszczególne etapy: inicjalizacji programu, pozyskiwaniu obrazu, przetwarzaniu danych oraz to, co powinno się wydarzyć podczas zamykania programu.

Ulepszona kontrolka rezultatów

Nowa kontrolka rezultatów umożliwia łatwe definiowanie kryteriów zaliczenia / odrzucenia. Wystarczy, że wybierzesz filtr i ustawisz żądane zakresy dla jego wyjść numerycznych.

Kontrolka ta umożliwia również zbieranie i wyświetlanie statystyk, takich jak np.: liczniki zaliczenia / niepowodzenia, wartości średnie, minimalne i maksymalne.

Zadania równoległe

W wersji 5.0 możliwe stało się również równoległe uruchamianie kilku makrofiltrów (zadań roboczych). Funkcjonalność ta otwiera przed użytkownikiem wiele nowych możliwości, w tym obsługę komunikacji asynchronicznej czy optymalizację przetwarzania obrazów pochodzących z wielu kamer.

Zdarzenia HMI

Dodane w wersji 5.0 event handlery są specyficznymi makrofiltrami wykonywanymi w momencie wystąpienia danego zdarzenia, przykładowo zmiany parametru lub naciśnięcia przycisku myszki. Ta nowa funkcjonalność znacznie upraszcza tworzenie wysoce inteaktywnych interfejsów, pozwala również na lepsze oddzielenie HMI od głównej pętli programu.

Wypróbuj Zebra Aurora™ Vision Studio 5.3 za darmo!
Gdzie kupić Zebra Aurora™ Vision Studio?

Więcej informacji o dostępnych opcjach można uzyskać na podstronie Edycje.