Strona www.adaptive-vision.com używa plików cookie do obsługi użytkowników oraz do celów statystycznych.
Zgodnie z nowymi przepisami mamy obowiązek Państwa o tym poinformować.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej polityce prywatności.

Zamknij tę informację
POL ENG GER 中文(繁體) 中文(简体)

Inspekcja średnicy

    I2 VISION INDUSTRIAL INTELLIGENCE


Niezawodny system wizyjny do inspekcji wymiarów jest kluczowym elementem każdego nowoczesnego procesu produkcyjnego. Przygotowana przez inżynierów z firmy I2 VISION INDUSTRIAL INTELLIGENCE przy użyciu Aurora Vision Studio aplikacja wykonuje pomiar kolistości oraz wewnętrznej średnicy pierścieni z hartowanej stali dla których toleracja wynosi +/- 0.1 mm. Program jest w również w stanie przeprowadzać szereg operacji na zbiorach danych, dostosowanych do przydzielonego użytkownikowi poziomu dostępu.

Cel inspekcji

Pomiar wewnętrznej średnicy pierścieni z hartowanej stali pod kątem kolistości oraz wymiaru średnicy.

Dodatkowe wymagania:

 • Średnica sprawdzanych pierścieni może wahać się w przedziale 30 - 60mm,
 • Tolerancja dla inspekcji wynosi maksymalnie +/-0,1mm,
 • Nieodłączne dla produktu małe cząsteczki pyłu nie powinny być wykrywane jako wada,
 • Aplikacja powinna ponadto umożliwiać: generowanie zbiorów danych dla nowych typów pierścieni, zapisywanie
  oraz wybór zbioru danych, zależnie przydzielonego, chronionego hasłem poziomu dostępu.

Komponenty

W niniejszej inspekcji zastosowaliśmy następujące komponenty:

 • Oprogramowanie Aurora Vision Studio,
 • Komputer przemysłowy IPC z procesorem Pentium N4200 oraz 16 DIO,
 • Monochromatyczną kamerę zgodną ze standardem GigEVision o rozdzielczości matrycy 5472*3648 px,
 • Obiektyw telecentryczny z powiększeniem 0,137,
 • Oświetlenie telecentryczne typu backlight.

Rozwiązanie

Podstawowe zadanie:

Wykonanie podstawowego zadania inspekcji wymagało zaimplementowania następujących kroków:

 • Ustawienia wartości średnicy oraz tolerancji oraz ich zapisu oraz uploadowania poprzez HMI,
 • Przeprowadzenia kalibracji systemu (kalibracja kamery oraz współrzędnych rzeczywistych),
 • Przeprowadzaenia inspekcji średnicy wzdłuż 12 wektorów,
 • W przypadku, gdy wynik pomiaru średnicy wzdłuż danego wektora znajduje się poza zadanym zakresem, następuje weryfikacja średnic zmierzonych wdłuż czterech sąsiednich wektorów. Zależnie od ustawień oraz otrzymanych rezultatów, detal zostaje sklasyfikowany jak dobry lub wadliwy.

Zadanie poboczne - test na obecność detalu:

Jako dodatkowe zadanie zostaliśmy poproszeni o zaimplementowanie prostego mechanizmu sprawdzającego, czy dany pierścień znajduje się w odpowiedniej pozycji przed przystąpieniem do głównej inspekcji. Zadanie to podzielone zostało na następujące etapy:

 1. Pierścień wtacza się w obręb obszaru inspekcji,
 2. Sprawdzenie przez system wizyjny, czy pierścień znajduje się w prawidłowej pozycji,
 3. Umocowanie oraz ustabilizowanie pierścienia w skalibrowanej płaszczyźnie,
 4. Rozpoczęcie właściwego cyklu inspekcji.

Wykonanie powyższego testu było niezbędne ze względu na fakt, że średnica sprawdzanych pierścieni mogła zawierać się w przedziale od 30 do 60 mm i żaden z testowanych przez nas standardowych indukcyjnych lub optycznych czujników nie był w stanie wykonywać wiarygodnych pomiarów wszystkich wariantów pierścieni.

Autor: Herbert Pichler (herbert@iqv.at)


Chciałbyś podzielić się swoim sukcesem? Napisz do nas: info@adaptive-vision.com

Dowiedz się więcej Aurora Vision Studio Powrót do: Sukcesy klientów