Strona www.adaptive-vision.com używa plików cookie do obsługi użytkowników oraz do celów statystycznych.
Zgodnie z nowymi przepisami mamy obowiązek Państwa o tym poinformować.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej polityce prywatności.

Zamknij tę informację
POL ENG GER 中文(繁體) 中文(简体)

Plan podziału

Gliwice, dnia 29 marca 2019 r.

Zarząd Adaptive Vision spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, KRS: 0000749832 (dalej jako Spółka Przejmująca) ogłasza, poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości zgodnie z treścią art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych, że dnia 29 marca 2019 r. Future Processing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, KRS: 0000217147 (dalej jako Future Processing lub Spółka Dzielona) oraz Spółka Przejmująca przyjęły Plan Podziału, na podstawie którego dokonany zostanie podział Future Processing.

Podział nastąpi przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością dotyczącą oprogramowania Adaptive Vision na Spółkę Przejmującą (art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych).

Treść Planu Podziału stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Plan Podziału wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych, można przeglądać w siedzibie Spółki Przejmującej (ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice).

Załącznik:
Plan podziału przez wydzielenie